Bóng đèn cao áp thủy ngân trực tiếp

Liên hệ

Giá Liên hệ

Bóng đèn  Công suất 500W; điện áp: 220-230V, đui bóng E40 Xuất xứ China Thay thế cho  loại ML 500W E40 HG 220-230V/ Philips

Bóng đèn 

Công suất 500W; điện áp: 220-230V, đui bóng E40

Xuất xứ China

Thay thế cho  loại ML 500W E40 HG 220-230V/ Philips

Test

Sản phẩm mới nhất