Bóng đèn cao áp natri

Còn hàng

Giá 1.000₫

Công suất 1000W, điện áp: 220-230V, dòng điện 10.6A; đui bóng E40 Mã hiệu: SON-T 1000W E E40 1SL/4 Nhà sản xuất: Philips

Công suất 1000W, điện áp: 220-230V, dòng điện 10.6A; đui bóng E40

Mã hiệu: SON-T 1000W E E40 1SL/4

Nhà sản xuất: Philips

Test

Sản phẩm mới nhất