Bóng đèn cao áp

Liên hệ

Giá 1.000₫

Công suất 1000W Nhiệt độ màu 4300K Mã hiệu: HPI-T 1000W 643 E40 Nhà sản xuất: Philips

Công suất 1000W
Nhiệt độ màu 4300K

Mã hiệu: HPI-T 1000W 643 E40

Nhà sản xuất: Philips

Test

Sản phẩm mới nhất