Bóng đèn cao áp

Còn hàng

Giá 1.000₫

Công suất 250W; Điện áp 220 VAC/ 3A Mã hiệu: Philips SON-T 250W E40 SLV/12 Nhà sản xuất: Philips

Công suất 250W; Điện áp 220 VAC/ 3A

Mã hiệu: Philips SON-T 250W E40 SLV/12

Nhà sản xuất: Philips

Test

Sản phẩm mới nhất