Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp

Còn hàng

Giá 1.000₫

250W, đui E27 ML 250W; E27 HG  Mã hiệu: ML 250W E27 225-235V SG SLV/12 Nhà sản xuất: Philips

250W, đui E27 ML 250W; E27 HG 

Mã hiệu: ML 250W E27 225-235V SG SLV/12

Nhà sản xuất: Philips

Test

Sản phẩm mới nhất