Bơm nước CM50-160A

Còn hàng

Giá 1.000₫

Bơm nước CM50-160A Q(l/min) 350-1300; H(m): 37.0-22.6; Hmin(m) 22.6; Hmax(m):37.9; Hp: 10; 3 phase; P: 7,5kW ;I = 15.8A;  IP55; 2900v/p; Tmax liquid 90 độ C;   Mã hiệu CM50-160A/ Pentax  

Bơm nước CM50-160A

Q(l/min) 350-1300; H(m): 37.0-22.6; Hmin(m) 22.6; Hmax(m):37.9; Hp: 10; 3 phase; P: 7,5kW ;I = 15.8A;  IP55; 2900v/p; Tmax liquid 90 độ C;  
Mã hiệu CM50-160A/ Pentax  

Test

Sản phẩm mới nhất