Bơm mẫu PM16221-86

Còn hàng

Giá 10.000₫

Bơm mẫu PM16221-86 Nr: 2.04539894 Bơm hút cho bộ lấy mẫu SCC-F Điện áp 230VAC  Hz: 50  A: 0.70 Pmax: 2.4 bar/ P: 35W;  Số vòng quay: 3000rpm Môi trường làm việc: Chemical (SO2 and Axit) Nhiệt độ làm việc: + 5 °C …+ 40 °C. Lưu lượng max: 6 l/ min Piping: 6 PTFE tube Model: PM16221-86; Nr: 2.04539894 NSX: KNF/Germany 

Bơm mẫu PM16221-86
Nr: 2.04539894

Bơm hút cho bộ lấy mẫu SCC-F
Điện áp 230VAC  Hz: 50  A: 0.70
Pmax: 2.4 bar/ P: 35W; 
Số vòng quay: 3000rpm
Môi trường làm việc: Chemical (SO2 and Axit)
Nhiệt độ làm việc: + 5 °C …+ 40 °C.
Lưu lượng max: 6 l/ min
Piping: 6 PTFE tube

Model: PM16221-86; Nr: 2.04539894
NSX: KNF/Germany 

Test

Sản phẩm mới nhất