Bộ volume booster 2625-9

Còn hàng

Giá 1.000₫

 Áp suất cung cấp max: 40 psi - Connections:   + Input Signal: 1/4 NPT   + Supply and Output Signal: 1/2 NPT - Nhiệt độ làm việc: 0- 121 degC - Operative Temperature Limits: -40 to 93degC - Sử dụng cho bộ diều khiển 6000 Series  Mã hiệu: Type: 2625-9 Serial/fs  24JAN12 Nhà sản xuất: Fisher- Emerson Xuất xứ: China

 Áp suất cung cấp max: 40 psi
- Connections:
  + Input Signal: 1/4 NPT
  + Supply and Output Signal: 1/2 NPT
- Nhiệt độ làm việc: 0- 121 degC
- Operative Temperature Limits: -40 to 93degC
- Sử dụng cho bộ diều khiển 6000 Series
 Mã hiệu: Type: 2625-9
Serial/fs  24JAN12

Nhà sản xuất: Fisher- Emerson

Xuất xứ: China

Test

Sản phẩm mới nhất