Bộ tách ẩm UFR/L-02NCHA

Liên hệ

Giá Liên hệ

Bộ tách ẩm UFR/L-02NCHA Kiểu: Filter Regulator + Lubricator Fluid: Compressed air Đầu nối 1/4 in. NPT Kích thước lọc: 40μm Body material: Aluminum die-cast Filter bowl capacity: 105cc Lubricator bowl capacity: 125cc Áp suất vận hành: 0.5 Ƃ 10 kgf/cm2 Lưu lượng khí: Max 2080 lit/min Kiểu xả: Manual Bowl: Anti-acid & alkali bowl Accessories: Pressure gauge, Mounting bracket set, Plug  Model: UFR/L-02NCHA  Nhà sản xuất: Shako

Bộ tách ẩm UFR/L-02NCHA

Kiểu: Filter Regulator + Lubricator
Fluid: Compressed air
Đầu nối 1/4 in. NPT
Kích thước lọc: 40μm
Body material: Aluminum die-cast
Filter bowl capacity: 105cc
Lubricator bowl capacity: 125cc
Áp suất vận hành: 0.5 Ƃ 10 kgf/cm2
Lưu lượng khí: Max 2080 lit/min
Kiểu xả: Manual
Bowl: Anti-acid & alkali bowl
Accessories: Pressure gauge, Mounting bracket set, Plug 

Model: UFR/L-02NCHA 

Nhà sản xuất: Shako

Test

Sản phẩm mới nhất