Bo nguồn thang OTIS30-EE

Còn hàng

Giá 1.000₫

Bo nguồn thang OTIS30-EE INPUT: 100-120VAC ˜ 0,8A 47-440HZ OUTPUT: CH1+5VDC 0,4-4,0A CH2+15VDC 0,3A CH3-15VDC 0,3A Mã hiệu OTIS30-EE

Bo nguồn thang OTIS30-EE

INPUT: 100-120VAC ˜ 0,8A
47-440HZ
OUTPUT: CH1+5VDC 0,4-4,0A
CH2+15VDC 0,3A
CH3-15VDC 0,3A
Mã hiệu OTIS30-EE

Test

Sản phẩm mới nhất