Bo mạch điều khiển tủ cứu hộ thang máy OTIS

Liên hệ

Giá 1.000₫

ARDP2 Công suất: 3kVA Input Voltage: AC 400V 60Hz Battery: BT16-12V 07 AH 192VDC Nhà sản xuất: OTIS

ARDP2
Công suất: 3kVA
Input Voltage: AC 400V 60Hz
Battery: BT16-12V 07 AH 192VDC

Nhà sản xuất: OTIS

Test

Sản phẩm mới nhất