Bo mạch A7 Art No: Z045.821

Còn hàng

Giá 1.000₫

 Bo mạch A7 (interface card) cho bộ điều khiển van Auma L   + Comno/Posno: 113202411/Z045.821   + MODULE-AM-N/T-AM01.1-STR- - E1:0/4..20mA-E2:0/4..20mA-OPTICA - E2:0/4..20mA-OPTICAL Mã hiệu: Interface board Pos No: 008.0 Art No: Z045.821  Nhà sản xuất: Auma Xuất xứ: Germany

 Bo mạch A7 (interface card) cho bộ điều khiển van Auma L
  + Comno/Posno: 113202411/Z045.821
  + MODULE-AM-N/T-AM01.1-STR-
- E1:0/4..20mA-E2:0/4..20mA-OPTICA
- E2:0/4..20mA-OPTICAL

Mã hiệu: Interface board
Pos No: 008.0
Art No: Z045.821 
Nhà sản xuất: Auma

Xuất xứ: Germany

Test

Sản phẩm mới nhất