Bo mạch A7 Art No: Z045.821

Còn hàng

Giá 1.000₫

 Bo mạch A7 (interface card) cho bộ điều khiển van Auma L   + Comno/Posno: 113202411/Z045.821   + MODULE-AM-N/T-AM01.1-STR- - E1:0/4..20mA-E2:0/4..20mA-OPTICA - E2:0/4..20mA-OPTICAL Mã hiệu: Interface board Pos No: 008.0 Art No: Z045.821  Nhà sản xuất: Auma Xuất xứ: Germany

 Bo mạch A7 (interface card) cho bộ điều khiển van Auma L
  + Comno/Posno: 113202411/Z045.821
  + MODULE-AM-N/T-AM01.1-STR-
- E1:0/4..20mA-E2:0/4..20mA-OPTICA
- E2:0/4..20mA-OPTICAL

Mã hiệu: Interface board
Pos No: 008.0
Art No: Z045.821 
Nhà sản xuất: Auma

Xuất xứ: Germany

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫