Bộ làm mát mẫu đầu vào các bộ phân tích xử lý nước lò Code No 22415629

Liên hệ

Giá 1.000₫

Bộ làm mát mẫu đầu vào các bộ phân tích xử lý nước lò Code No 22415629 SPE-COOLER1035TYPE - Type: Spe-Cooler - Heating surface: 0.4 m2 - Cooling water rate: 2500 l/hour - Press loss (cooling water): <0.1 Mpa - Max Press (Cooling water): 1 Mpa - Rating (Sample):  Press (MpaG) / Temp(DegC)                                     32.3              /     -30 to 350                                     29.4            ...

Bộ làm mát mẫu đầu vào các bộ phân tích xử lý nước lò Code No 22415629 SPE-COOLER1035TYPE

- Type: Spe-Cooler
- Heating surface: 0.4 m2
- Cooling water rate: 2500 l/hour
- Press loss (cooling water): <0.1 Mpa
- Max Press (Cooling water): 1 Mpa
- Rating (Sample):  Press (MpaG) / Temp(DegC)
                                    32.3              /     -30 to 350
                                    29.4              /      500
                                    26.5             /       575
- App Mass: 29 kg
- Connection: + Sample size: Phi 9.53 (3/8")
                         + Sample conn: SW
                         + Cooling water size: 20A(3/4")
                         + Cooling water conn: Rc
- Material: + Socket/ SUS304; Flange/ SS400; Sample coil/ SUS347TP(Phi 10xt2); Body/ SGP; Gassket/ V#6500; Stud bolts/ SS400; Nuts/ SS400; Spring washer/ SWRH57; Nameplate/ SUS304; Bracket/ SS400 (L40x40x5); Plug/ FCMB340 (R1/2); Spacer/ SUS304.
Model: Code No 22415629
SPE-COOLER1035TYPE
NSX: Nikkiso/Japan

Test

Sản phẩm mới nhất