Bộ kit thiết bị đo độ đục

Liên hệ

Giá 1.000₫

- Bộ kit cho thiết bị đo độ đục (Thiết bị đo độ đục: Model: TU5300 SC (ISO); P/N: LXG445.99.10122; S/N: 1753927; HACH)/ Laser light source assembly ISO with auto-verification  Mã hiệu bộ kit: LZV982 Nhà sản xuất: HACH Xuất xứ: Germany

- Bộ kit cho thiết bị đo độ đục (Thiết bị đo độ đục: Model: TU5300 SC (ISO); P/N: LXG445.99.10122; S/N: 1753927; HACH)/ Laser light source assembly ISO with auto-verification 
Mã hiệu bộ kit: LZV982

Nhà sản xuất: HACH

Xuất xứ: Germany

Test

Sản phẩm mới nhất