Bộ kích thích đánh lửa công suất lớn P/N: 07000102D

Liên hệ

Giá Liên hệ

Bộ kích thích đánh lửa công suất lớn P/N: 07000102D - Vỏ: NEMA4 (IP56) enclosure - Kích thước hộp: 12" X 12" X 7" [305 X 305 X 178 mm]  luminated ON/OFF switch (rated NEMA4) available  - Khối lượng: 20 Lb. [9 kg]  - Nguồn đầu vào: 85 ‐ 265 VAC / 50‐60 Hz / 5 Amps @ 100 V  - Năng lượng dự trữ: Nhỏ nhất 12 Joules  - Tốc độ đánh lửa: Nhỏ nhất 20 lần/giây  - Nhiệt độ làm việc: ‐25°C to 75°C  - Chu kỳ làm việc: 2 phút ON, 5 phút OFF (28%), Số chu kỳ làm việc liên tiếp lớn nhất là 4...

Bộ kích thích đánh lửa công suất lớn P/N: 07000102D

- Vỏ: NEMA4 (IP56) enclosure
- Kích thước hộp: 12" X 12" X 7" [305 X 305 X 178 mm] 
luminated ON/OFF switch (rated NEMA4) available 
- Khối lượng: 20 Lb. [9 kg] 
- Nguồn đầu vào: 85 ‐ 265 VAC / 50‐60 Hz / 5 Amps @ 100 V 
- Năng lượng dự trữ: Nhỏ nhất 12 Joules 
- Tốc độ đánh lửa: Nhỏ nhất 20 lần/giây 
- Nhiệt độ làm việc: ‐25°C to 75°C 
- Chu kỳ làm việc: 2 phút ON, 5 phút OFF (28%), Số chu kỳ làm việc liên tiếp lớn nhất là 4 lần (28 MIN). Thời gian cho phép 60p để lặp lại chu kỳ tiếp theo. 
- 24VDC để khởi động.

Nhà sản xuất: Chentronics

Test

Sản phẩm mới nhất