Bộ điều khiển nhiệt độ E5AC-CX3ASM-800 Omron

Liên hệ

Giá 1.000₫

Bộ điều khiển nhiệt độ E5AC-CX3ASM-800 DÒNG E5AC ĐIỆN ÁP CUNG CẤP 100~240VAC ĐẦU VÀO CẢM BIẾN K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C/W, PL II, Pt100/JPt100, 4-20mA, 0-20mA, 1-5V, 0-5V, 0-10V ĐẦU RA ĐIỀU KHIỂN 1 4-20mA, 0-20mA ĐẦU RA ĐIỀU KHIỂN 2 Không ĐẦU RA CẢNH BÁO 3Relay KÍCH THƯỚC 96×96mm TRỌNG LƯỢNG 250g NHÀ SẢN XUẤT                               Omron  

Bộ điều khiển nhiệt độ E5AC-CX3ASM-800

DÒNG E5AC
ĐIỆN ÁP CUNG CẤP 100~240VAC
ĐẦU VÀO CẢM BIẾN K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, C/W, PL II, Pt100/JPt100, 4-20mA, 0-20mA, 1-5V, 0-5V, 0-10V
ĐẦU RA ĐIỀU KHIỂN 1 4-20mA, 0-20mA
ĐẦU RA ĐIỀU KHIỂN 2 Không
ĐẦU RA CẢNH BÁO 3Relay
KÍCH THƯỚC 96×96mm
TRỌNG LƯỢNG 250g
NHÀ SẢN XUẤT                               Omron

 

Test

Sản phẩm mới nhất