Bộ đi ốt cho đầu ra nguồn cấp 24VDC PC308

Còn hàng

Giá 110.000₫

Bộ đi ốt cho đầu ra nguồn cấp 24VDC PC308 Điện áp ngược đỉnh lặp lại cao nhất: 800 V Điện áp ngược đỉnh không lặp lại cao nhất: 960 V. Dòng điện đầu ra chỉnh lưu trung bình I0 (AV) lớn nhất, với điều kiện Sóng nửa sin: 30 A. Dòng điện IF(RMS Lớn nhất:  47 A. Surge Forward Current IFSM (trong điều kiện Sóng nửa sin, 1 xung, không lặp lại): 600 A Dải nhiệt độ vận hành kết nối Tjw: -40~+150 ℃ Dải nhiệt độ lưu trữ Tstg: -40~+125 ℃ Điện áp cách li Viso: 2000 V Dòng điện rò ngược IRM: 10 mA Dòng điện ngược...

Bộ đi ốt cho đầu ra nguồn cấp 24VDC PC308

Điện áp ngược đỉnh lặp lại cao nhất: 800 V
Điện áp ngược đỉnh không lặp lại cao nhất: 960 V.
Dòng điện đầu ra chỉnh lưu trung bình I0 (AV) lớn nhất, với điều kiện Sóng nửa sin: 30 A.
Dòng điện IF(RMS Lớn nhất:  47 A.
Surge Forward Current IFSM (trong điều kiện Sóng nửa sin, 1 xung, không lặp lại): 600 A
Dải nhiệt độ vận hành kết nối Tjw:
40~+150 ℃
Dải nhiệt độ lưu trữ Tstg:
40~+125 ℃
Điện áp cách li Viso: 2000 V
Dòng điện rò ngược IRM: 10 mA
Dòng điện ngược đỉnh IRM :10 mA
điện áp thuận đỉnh: VFM :1.25 V
Cách nhiệt Rth (j-c): 0.7 ℃/W
Cách nhiệt Rth (c-f): 0.2 ℃/W

Mã hiệu: PC308

Nhãn hiệu: Nihon

Xuất xứ: Japan

Test

Sản phẩm mới nhất