Bộ đầu chuyển ADT102-N

Liên hệ

Giá Liên hệ

Bộ đầu chuyển ADT102-N - Bộ đầu chuyển sử dụng cho bơm mẫu: Pressure Hoses, Adapters and Fittings included 25 pcs, case  - Bao gồm các đầu chuyển (adapters): 1/4NPT male to 1/8BSP male + 1/4NPT male to 1/4BSP male + 1/4NPT male to 1/2BSP male + 1/4NPT male to 3/8BSP male + 1/4NPT male to M10X1.0 male + 1/4NPT male to M14X1.5 male + 1/4NPT male to M20X1.5 male + 1/4NPT male to 1/8NPT male + 1/4NPT male to 1/4NPT male + 1/4NPT male to 1/2NPT male + 1/4NPT male to 3/8NPT male + 1/4NPT male to 1/BBSP female + 1/4NPT...

Bộ đầu chuyển ADT102-N

- Bộ đầu chuyển sử dụng cho bơm mẫu: Pressure Hoses, Adapters and Fittings included 25 pcs, case 
- Bao gồm các đầu chuyển (adapters): 1/4NPT male to 1/8BSP male + 1/4NPT male to 1/4BSP male + 1/4NPT male to 1/2BSP male + 1/4NPT male to 3/8BSP male + 1/4NPT male to M10X1.0 male + 1/4NPT male to M14X1.5 male + 1/4NPT male to M20X1.5 male + 1/4NPT male to 1/8NPT male + 1/4NPT male to 1/4NPT male + 1/4NPT male to 1/2NPT male + 1/4NPT male to 3/8NPT male + 1/4NPT male to 1/BBSP female + 1/4NPT male to 1/4BSP female + 1/4NPT male to 1/2BSP female + 1/4NPT male to 3/8BSP female + 1/4NPT male to M10X1.0 female + 1/4NPT male to M14X1.5 female + 1/4NPT male to M20X1.5 female + 1/4NPT male to 1/8NPT female + 1/4NPT male to 1/4NPT female + 1/4NPT male to 1/2NPT female + 1/4NPT male to 1/8BSP female + 1/4NPT male to 1/4BSP female + 1/4NPT male to 3/8BSP female + 1/4NPT male to 1/2BSP female + 1/4NPT male to M10x1.0 female + 1/4NPT male to M14x1.5 female + 1/4NPT male to M20x1.5 female + 1/4NPT male to 1/8NPT female + 1/4NPT male to 1/4NPT female + 1/4NPT male to 1/2NPT female + 1/4NPT male to 3/8NPT female (Max press 15000 psi)
- Hose Test Kit, 5 feet flexible hose (max 15,000 psi) and 1/4NPT male to 1/4NPT female hand tight quick connector
- Adapter, 1/4NPT male to right angle 1/4NPT female hand-tight quick connector
- Adapter, 1/4NPT male to hose barb

Mã hiệu: ADT102-N

Hãng sản xuất: Additel

Xuất xứ: China

Test

Sản phẩm mới nhất