Bộ chuyển đổi độ rung

Liên hệ

Giá 1.000₫

3300 XL 5/8 mm  Proximitor sensor 5 metre system VT (-24Vdc) Output: 7,87 V/mm (200 mV/mil)  Model: 330180-51-00, S/N: 12C01PC4, W/O 1998 Nhà sản xuất: Bently Nevada Xuất xứ: USA

3300 XL 5/8 mm 
Proximitor sensor
5 metre system
VT (-24Vdc)
Output: 7,87 V/mm (200 mV/mil) 

Model: 330180-51-00, S/N: 12C01PC4, W/O 1998

Nhà sản xuất: Bently Nevada

Xuất xứ: USA

Test

Sản phẩm mới nhất