Bộ chuyển đổi độ rung

Còn hàng

Giá 1.000₫

3300 XL 5/8 mm  Proximitor sensor 5 metre system VT (-24Vdc) Output: 7,87 V/mm (200 mV/mil)  Model: 330180-51-00, S/N: 12C01PC4, W/O 1998 Nhà sản xuất: Bently Nevada Xuất xứ: USA

3300 XL 5/8 mm 
Proximitor sensor
5 metre system
VT (-24Vdc)
Output: 7,87 V/mm (200 mV/mil) 

Model: 330180-51-00, S/N: 12C01PC4, W/O 1998

Nhà sản xuất: Bently Nevada

Xuất xứ: USA

Test

Sản phẩm mới nhất

Hết hàng
4.200.000₫
Sale

Giá cũ: 913.000₫

Giá khuyến mại 830.000₫

Sale

Giá cũ: 1.484.997₫

Giá khuyến mại 1.350.000₫

Sale

Giá cũ: 1.650.000₫

Giá khuyến mại 1.500.000₫

Sale

Giá cũ: 847.000₫

Giá khuyến mại 770.000₫

Sale

Giá cũ: 400.000₫

Giá khuyến mại 370.000₫

Sale

Giá cũ: 495.000₫

Giá khuyến mại 450.000₫

Sale

Giá cũ: 275.000₫

Giá khuyến mại 180.000₫

Sale

Giá cũ: 530.000₫

Giá khuyến mại 340.000₫

Sale

Giá cũ: 420.000₫

Giá khuyến mại 280.000₫

Sale

Giá cũ: 260.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫

Sale

Giá cũ: 360.000₫

Giá khuyến mại 230.000₫