Bộ chuyển đổi công suất DAT 25 T25-W30

Liên hệ

Giá 1.000₫

Input 3P4W 400V 400/1A 50Hz Output 4-20mADC/0-200kW Power AC/DC 110-230V Model:  DAT 25 T25-W30 Nhà sản xuất: Amptron 

Input 3P4W 400V 400/1A 50Hz Output 4-20mADC/0-200kW Power AC/DC 110-230V

Model:  DAT 25 T25-W30

Nhà sản xuất: Amptron 

Test

Sản phẩm mới nhất