Bộ chuyển đổi công suất DAT 25 T25-W12

Còn hàng

Giá 1.000₫

Input 3P3W 400V 400/1A 50Hz Output 4-20mADC/0-200kW Power AC/DC 110-230V Model: DAT 25 T25-W12 Nhà sản xuất: Amptron 

Input 3P3W 400V 400/1A 50Hz Output 4-20mADC/0-200kW Power AC/DC 110-230V

Model: DAT 25 T25-W12

Nhà sản xuất: Amptron 

Test

Sản phẩm mới nhất