Bộ chuyển đổi công suất DAT 25 T25-IL

Liên hệ

Giá 1.000₫

Nguồn nuôi: 110-230VAC/DC Dòng điện đầu vào: 0-1A Dải đầu ra: 4 ÷ 20mA Cấp chính xác: ±0,2%(avg) ±0,4%(RMS) theo tiêu chuẩn IEC 688-1 Điều chỉnh đầu ra: span & zero, Kích thước:45x87x117mm Model: DAT 25 T25-IL Nhà sản xuất: Amptron 

Nguồn nuôi: 110-230VAC/DC Dòng điện đầu vào: 0-1A Dải đầu ra: 4 ÷ 20mA Cấp chính xác: ±0,2%(avg) ±0,4%(RMS) theo tiêu chuẩn IEC 688-1 Điều chỉnh đầu ra: span & zero, Kích thước:45x87x117mm

Model: DAT 25 T25-IL

Nhà sản xuất: Amptron 

Test

Sản phẩm mới nhất