Bình khí mẫu

Liên hệ

Giá Liên hệ

Bình khí mẫu Cylinder size: 10 lít; Valve outlet: BS No 14;  Cylinder type: Alum cylinder; Filling pressure: 144.0 Bars; Content: 1.4 M3; Min storage temp: - 10 Deg C; Sulphur dioxide: 1500 mol ppm; Nitrogen: Balance; Certification accuracy: ±2%. Kèm bộ van điều chỉnh áp và đồng hồ vào ra (dải đo đồng hồ đo áp đầu vào 200bar, đồng hồ đo áp đẩu ra 2.5 bar) . Đầu ra van điều chỉnh áp đầu cái 1/4 NPT Nhà sản xuất: AIR LIQUIDE Xuất xứ: Singapore

Bình khí mẫu

Cylinder size: 10 lít;
Valve outlet: BS No 14; 
Cylinder type: Alum cylinder;
Filling pressure: 144.0 Bars;
Content: 1.4 M3;
Min storage temp: - 10 Deg C;
Sulphur dioxide: 1500 mol ppm;
Nitrogen: Balance;
Certification accuracy: ±2%.
Kèm bộ van điều chỉnh áp và đồng hồ vào ra (dải đo đồng hồ đo áp đầu vào 200bar, đồng hồ đo áp đẩu ra 2.5 bar) . Đầu ra van điều chỉnh áp đầu cái 1/4 NPT

Nhà sản xuất: AIR LIQUIDE

Xuất xứ: Singapore

Test

Sản phẩm mới nhất