Bình khí hỗn hợp CO/NO/SO2

Liên hệ

Giá 10.000₫

Bình khí hỗn hợp CO/NO/SO2 - Dung tích 48L 150bar / 7.2m3 - Hỗn hợp khí gồm: + CO yêu cầu: 800 mg/m3 + NO yêu cầu: 900 mg/m3 + SO2 yêu cầu: 900 mg/m3 + N2 balance - Sai số: +/- 2% - Kiểu van kết nối:  CGA- Brass-B/22-RH - Độ tinh khiết 99.999% + O2 <  2ppm + H2O <  3ppm + CnHm < 0.5ppm   - Đi kèm van điều chỉnh áp (có đồng hồ đo áp đầu vào và đầu ra van điều chỉnh) lắp vào bình mẫu có đầu ra đầu cái 1/4NPT. Đồng hồ áp đầu vảo dải 250bar, đồng hồ áp đầu ra 25 bar Nhà sản...

Bình khí hỗn hợp CO/NO/SO2

- Dung tích 48L 150bar / 7.2m3
- Hỗn hợp khí gồm:
+ CO yêu cầu: 800 mg/m3
+ NO yêu cầu: 900 mg/m3
+ SO2 yêu cầu: 900 mg/m3
+ N2 balance
- Sai số: +/- 2%
- Kiểu van kết nối:  CGA- Brass-B/22-RH
- Độ tinh khiết 99.999%
+ O2 <  2ppm
+ H2O <  3ppm
+ CnHm < 0.5ppm
  - Đi kèm van điều chỉnh áp (có đồng hồ đo áp đầu vào và đầu ra van điều chỉnh) lắp vào bình mẫu có đầu ra đầu cái 1/4NPT. Đồng hồ áp đầu vảo dải 250bar, đồng hồ áp đầu ra 25 bar
Nhà sản xuất: Rigas

Test

Sản phẩm mới nhất