Bình chứa nhớt

Liên hệ

Giá 1.000₫

Bình chứa nhớt  rail đối trọng loại 2 bắt bulong 10, KT: Rộng 120* Sâu 150* cao 100mm  Bình chứa nhớt  Xuất xứ: Otis/Korea

Bình chứa nhớt 

rail đối trọng loại 2 bắt bulong 10, KT: Rộng 120* Sâu 150* cao 100mm 
Bình chứa nhớt 
Xuất xứ: Otis/Korea

Test

Sản phẩm mới nhất