Biến dòng điện MR

Liên hệ

Giá 1.000₫

Tỷ số 400/1, cấp chính xác 0.5, Công suất 10VA, đường kính trong 60mm, đường kính ngoài 104, độ rộng 20mm, có chân giữ Model: MR (Type: MR-60 ID60, 400/1A) Nhà sản xuất: Nitech Xuất xứ: Singapore

Tỷ số 400/1, cấp chính xác 0.5, Công suất 10VA, đường kính trong 60mm, đường kính ngoài 104, độ rộng 20mm, có chân giữ

Model: MR (Type: MR-60 ID60, 400/1A)

Nhà sản xuất: Nitech

Xuất xứ: Singapore

Test

Sản phẩm mới nhất