Ballast Philips 250W BSN 250 L300I 

Liên hệ

Giá 1.000₫

Mã hiệu: 250W BSN 250 L300I  Nhà sản xuất: Philips

Mã hiệu: 250W BSN 250 L300I 

Nhà sản xuất: Philips

Test

Sản phẩm mới nhất