Ballast điện tử

Liên hệ

Giá 1.000₫

220-240V 50/60Hz Mã hiệu: HQ HF-S 236 TL-D II Nhà sản xuất: Philips

220-240V 50/60Hz

Mã hiệu: HQ HF-S 236 TL-D II

Nhà sản xuất: Philips

Test

Sản phẩm mới nhất