Ballast 1000W BHL

Liên hệ

Giá 1.000₫

220V/1000W Mã hiệu: 1000W BHL  Nhà sản xuất: Philips

220V/1000W

Mã hiệu: 1000W BHL 

Nhà sản xuất: Philips

Test

Sản phẩm mới nhất